in

Πολίτης στις Σέρρες βγήκε στους δρόμους με μάσκα StarWars για να προστατευτεί από τον κορωνοϊό

Åñçìç ðïëç äåé÷íåé ç Áèçíá ëéãá ëåðôá ðñéí ôçí áðáãïñåõóç ôçò êõêëïöïñéáò (áðï ôéò 12.30 ð,ì ìå÷ñé ôéò 5,00 ð,ì) ëïãù COV--Öùêéùíïò Íåãñç êáé Ïìïíïéá äõï ðåñéï÷åò ðïõ óå áëëåò åðï÷åò èá ðëçììõñéæáí áðï èáìùíåò , åéíáé çäç íåêñåò ðåñéï÷åò. Ðáñáëëçëá äå êáé óôç Ëåùö Ðáôçóéùí áðï ôï õøïò ôçò Ëåùö Áëåîáíäñáò ðïò Ïìïíïéá ç êéíçóç åéíáé ó÷åäïí ìéäáìéíç Photo ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Πολίτης στις Σέρρες βγήκε στους δρόμους με μάσκα StarWars για να προστατευτεί από τον κορωνοϊό

Οι πολίτες στις Σέρρες κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγει η πόλη το καθολικό lockdown


Δεν λείπει το χιούμορ στους πολίτες των Σερρών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να τηρούν αυστηρά τα κυβερνητικά μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού, η οποία θα φέρει και το καθολικό lockdown στην περιοχή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Σερραίου, που φάνηκε να περπατά σε πεζόδρομο της μακεδονικής πόλης με μάσκα που παραπέμει στη γνωστή σειρά ταινιών StarWars!

Δείτε τις φωτογραφίες που «ανέβασε» χρήστης στο Facebook

[hairt.gr]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μητσοτάκης: «Στο lockdown ο κόσμος αποταμιεύει χρήματα για να τα ξοδέψει μετά»

Big Brother Spoiler: Αυτοί είναι οι τρεις προτεινομενοι προς αποχώρηση!