in

Αμυντική Βιομηχανία: Ανάλυση των θέσεων της Χρυσής Αυγής

Στο πολιτικό πρόγραμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια σχετικά με την Αμυντική Βιομηχανία αναφέρονται τα εξής: Εθνικοποίηση, αναδιάρθρωση και επιδότηση των νευραλγικών ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, ενώ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας αγοράς οπλικών συστημάτων θεωρείται η συμπαραγωγή μεγάλου ποσοστού αυτών από την ελληνική βιομηχανία.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Λαϊκού Συνδέσμου για την Αμυντική Βιομηχανία προβλέπει τον εξορθολογισμό, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της, έτσι ώστε αυτή να διεκδικήσει μια εξέχουσα θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως για να συνεισφέρει τα μέγιστα στην αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων. Μια χώρα με ισχυρή βιομηχανία και πολύ περισσότερο αμυντική, αποκτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε διπλωματικό – διαπραγματευτικό – αμυντικό. Επιπροσθέτως τα εθνικά θέματα και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Αλβανία, τα Σκόπια και την Τουρκία, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιβάλλουν επιτακτικά την ανάκαμψη της Αμυντικής Βιομηχανίας και κυρίως την ανάπτυξη της. Οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των προαναφερομένων είναι οι εξής:


Ένταξη της Αμυντικής Βιομηχανίας, με πυρήνα τις νευραλγικές αμυντικές βιομηχανίες και την συμμετοχή των ιδιωτικών αμυντικών βιομηχανιών, ως βασικό δομικό στοιχείο της αμυντικής θωράκισης και της αποτρεπτικής ισχύoς της χώρας στον αμυντικό σχεδιασμό ενός επικαιροποιημένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Άμυνα και Ασφάλεια. Εθνικοποίηση των νευραλγικών Αμυντικών Βιομηχανιών ως επιλογή στρατηγικής σημασίας, εφαρμόζοντας σύγχρονες και αξιοκρατικές διαδικασίες διοίκησης σε ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις προμήθειες αμυντικού υλικού με σκοπό την εξασφάλιση των πραγματικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και την υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας, αμυντικής και μη, σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στόχος η σημαντική αύξηση του ποσοστού Εθνικής Προστιθέμενης Αξίας (Ε.Π.Α.) στις συμβάσεις παραγωγής, συμπαραγωγής και συνανάπτυξης και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας. Έγκαιρη ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας για τις εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενίσχυση της αυτοδύναμης Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών και αύξηση του ποσοστού του Π/Υ του ΥΕΘΑ που διατίθεται για έρευνα και ανάπτυξη, ανάπτυξη που θα πρέπει να στηρίζεται υποχρεωτικά στο εγχώριο επιστημονικό δυναμικό, αλλά και να συνεπικουρείται από προηγμένες τεχνολογικά και επιστημονικά εταιρίες του αμυντικού κλάδου.

Στο επίπεδο νευραλγικών εταιριών ο Στρατηγικός Σχεδιασμός θα πρέπει να στοχεύει στο τρίπτυχο εξυγίανσης-εξορθολογισμού, σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η εξέλιξη των εταιριών ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία), ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, η οποία πρόσφατα παραχωρήθηκε στο τοκογλυφικό υπερταμείο ιδιωτικοποίησης) από προβληματικές εταιρίες παραγωγής συμβατικών αμυντικών προϊόντων σε κερδοφόρες εταιρίες παραγωγής διευρυμένης γκάμας προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων και με ισχυρή θέση στο διεθνές περιβάλλον, πρέπει να αποτελέσει εθνική απαίτηση και εθνικό όραμα . Το εθνικό όραμα αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης και προόδου, συνεπώς χωρίς αυτό ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια ισχυρή Αμυντική Βιομηχανία.

Πρωταρχική στρατηγική επιλογή των νευραλγικών εταιριών πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αυτών των εταιριών στα εξοπλιστικά προγράμματα και στις προμήθειες αμυντικών υλικών των Ε.Δ. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν ταυτοχρόνως οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν στην διεθνή αγορά. Η αύξηση των εξαγωγών θα έρθει μέσα από την αναθεώρηση της πολιτικής πωλήσεων, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοστολόγησης και την διεύρυνση της γκάμας παραγόμενων προϊόντων με νέα εξελιγμένα, τεχνολογικά προηγμένα και πρωτότυπα αμυντικά προϊόντα, με προϋπόθεση την άμεση και ραγδαία εξέλιξη του τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Βασικό προαπαιτούμενο είναι η γνωστοποίηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις του είδους των παραγγελιών που προτίθεται να αναθέσουν την επόμενη τουλάχιστον 5-ετία. Απαιτείται συνεπώς συμφωνία με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των νευραλγικών αμυντικών εταιριών στα εξοπλιστικά προγράμματα και στις προμήθειες αμυντικών υλικών και φυσικά στον προσδιορισμό του ύψους των συμβάσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι ικανό ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανόρθωση και ανάπτυξη αυτών των εταιριών.

Η εγγύηση για την επιτυχή πορεία των εθνικοποιημένων νευραλγικών εταιριών δεν είναι μόνο η μορφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και το Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά η πραγματική βούληση της ιδιοκτησίας (Ελληνικό Δημόσιο) για ανάπτυξη της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα της αμυντικής θωράκισης της χώρας, καθώς και τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να στελεχώσουν την διοίκηση. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να είναι ικανά, γνώστες της βιομηχανίας και της αγοράς αμυντικού υλικού, γνώστες των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, ρεαλιστές αλλά και οραματιστές.

Η σημερινή άθλια κατάσταση της Αμυντικής Βιομηχανίας οφείλεται στην επί δεκαετίες έλλειψη εθνικού οράματος και σχεδιασμού, ανικανότητα διοικήσεων, κομματικοποίηση, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, επίδραση εξωθεσμικών παραγόντων (εμπόρων όπλων), ανύπαρκτη υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης και στην γενικώς φθίνουσα πορεία της βιομηχανίας στην Ελλάδα που είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση της βιομηχανικής υποδομής και κουλτούρας και την απαξίωση της Αμυντικής Βιομηχανίας. Η μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών με τις αποφάσεις του λεγόμενου συνταγματικού τόξου για ξεπούλημα και κλείσιμο έδωσε την χαριστική βολή στις νευραλγικές εταιρίες ΕΑΒ, ΕΑΣ και ΕΛΒΟ.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με το πολιτικό της πρόγραμμα διακηρύσσει και δεσμεύεται ότι οι νευραλγικές αμυντικές βιομηχανίες θα εθνικοποιηθούν και θα αποτελέσουν έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δεν δύναται να υπάρξει Εθνική Κυριαρχία και Άμυνα χωρίς Εθνική Αμυντική Βιομηχανία.

Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν δωρεάν και την Αλβανία! Η Ελλάδα θα πάρει όσα δικαιούται;

Οι βυσματίες Τσίπρας και Καμμένος που λουφάρανε την θητεία τους, εξαγγέλλουν τώρα στράτευση στα 18